Teta Lena

Kada svoje dijete povjeravate nekome na čuvanje naravno da želite znati što više o osobi koja će boraviti sa vašim djetetom.

Moje ime je Lena, rođena sam 1984. godine u Rijeci gdje sam završila srednju glazbenu gimnaziju te diplomirala razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu. Iza sebe imam osmogodišnje iskustvo u radu sa djecom. Počela sam volontiranjem u osnovnoj školi Pećine (09.2009.-09.2010.), nakon preseljenja u Zagreb (09. 2009. – 08.2011.) bila sam voditelj edukativno poticajne igre za djecu od 0 do 3 godine. Za vrijeme porodiljnog dopusta završila sam stručno osposobljavanje za dadilje na Veleučilištu Magistra te usvojila teorijska i praktična znanja znakovnog jezika, članica sam Hrvatske udruge dadilje. (01.2014) Započinjem raditi kao odgajatelj u dječjem vrtiću sa programom na Engleskom jeziku. Ipak najviše iskustva sa djecom stekla sam u odgoju svojih dviju djevojčica. 2016. godine otvaram obrt za dadilje u kojem s punom predanošću namjeravam brinuti o vašoj djeci.